DSC informatie

U mag DSC alleen gebruiken met een geldig Marcom B certificaat!!

Wat is GMDSS

GMDSS staat voor Global Maritiem Distress en Safity System.
Een belangrijk onderdeel van het GMDSS systeem is DSC wat staat voor Digital Selectiv Calling.
U mag een DSC marifoon alleen in uw bezit hebben als u beschikt over het uitgebreide Marcom B Certificaat.
Als u alleen het basis certificaat heeft mag u alleen met binnenvaart marifoon zonder DSC faciliteit rondvaren.
Let hier vooral op bij aankoop van uw marifoon.
Het GMDSS systeem heeft alleen betrekking op zeevaart, dus mensen die nooit op zee komen hoeven zich nergens druk over te maken.

Hoe werkt DSC

Stel u bent zinkende en u drukt op de SOS knop. Vanaf dat moment schakelt een DSC marifoon over naar kanaal 70 en verzend daar een hoop digitaal gekraak wat door een DSC modem vertaald wordt in “Help ik ben in nood ,mijn MMSI nummer is 2448756780, mijn positie is {GPS positie uit de GPS ontvanger} de tijd is. 
Het MMSI nummer is als volgt opgebouwd : 244 voor Nederland dan bv 875678 afgesloten met een 0 maakt MMSI 2448756780.
Op alle schepen die uitgerust zijn met een DSC ontvanger (klasse D of A/B), zal de marifoon gaan piepen en zal de noodoproep op het display verschijnen. Vervolgens kan een ontvangstbevestiging verzonden worden en eventueel kan het signaal heruitgezonden worden (gerelayeerd) zodat het mogelijk toch bij een kustwachtstation terecht komt. Als er geen reactie komt van een kustwachtstation is het schip verplicht een bevestiging te verzenden en hulp te bieden. Verdere communicatie gaat dan meestal mondeling verder op kanaal 16 zodat de DSC frequentie weer vrij komt.

Wat te doen zonder DSC

Onze kustgebieden zijn bijna allemaal ingedeeld in sectorgebieden met een verkeers begeleidingsysteem. Als u echt in nood bent en u roept het sector kanaal aan, dan moet het toch raar gaan als er geen hulp geboden wordt. Op open zee wordt het uiteraard wel een ander verhaal. Vergeet niet dat als u 35 mijl uit de kust bent er geen kustwachtstation meer is die u nog kan ontvangen en zo bent u dus altijd aangewezen op hulp van andere schepen die binnen uw 35 mijlszone varen of u activeert de EPIRB. Zo zal elke schipper voor zich moeten bepalen of DSC noodzakelijk is op zijn of haar schip. Vaart u alleen langs de kusten dan blijft u bijna altijd binnen het bereik van de verkeers begeleidingssystemen, zij het wel dat uw marifoon met 25 watt zendvermogen is uitgerust. Dit hoog vermogen is in de binnenvaart VDES bezetting overigens ook prima geregeld.

DSC Klasseringen

In theorie klinkt het DSC systeem als een prachtig systeem, maar helaas zit er een flinke kink in de kabel. DSC apparatuur wordt namelijk geleverd in verschillende klasseringen:

KlasseType SOSKanaal 70GPSBevestigingWerkzaamheid
Klasse C Basis Certificaat1 type bericht SOSgeen ontvangst op kanaal 70GPS positie via GPS Geen bevestigingHard duimen 
Klasse F Marcom B verplicht1 type bericht SOSbeperkt ontvangst op kanaal 70 via een lampje GPS positie via GPS beperkte bevestiging, lampjeIets minder hard duimen 
Klasse D Marcom B verplicht4 type berichten SOSeigen ontvanger op kanaal 70 beperkte displayGPS positie via GPS Volledige bevestiging op scroll displayWerkt goed alleen voor jachten toegelaten
Klasse A/B Marcom B verplichtAls D maar ook vrije berichten op andere kanaleneigen ontvanger op kanaal 70 grote displayGPS positie via GPSVolledige bevestiging op duidelijk displayProfessioneel incl. wereldwijd bellen en selectief calling op alle kanalen 

Klasse C

In de eerste DSC marifoons werd altijd klasse C ingebouwd omdat dat in de praktijk bijna niks extra kostte en het goed verkocht.
Via een kleine software truck verzond de reeds gemonteerde ATIS unit 1 type DSC bericht en wel SOS ik ben in nood, GPS input er aan en klaar is Kees, DSC!!!
Het grote nadeel van het klasse C-systeem is dat er geen luisterwacht gehouden kan waardoor u dus nooit de oproep van uw buurman die in nood is kunt ontvangen.
Tevens kunt u zelf geen antwoord ontvangen op uw eigen noodoproep. Daarnaast was het systeem veel te makkelijk te activeren waardoor vele valse noodoproepen verzonden werden welke nooit geverifieerd konden worden omdat het systeem niks terug kon ontvangen.
Al snel werd door een IMO besluit (het Europees overkoepelend orgaan) het klasse C systeem verboden maar door grote inspanning van een aantal importeurs mocht de apparatuur nog wel gebruikt worden, Marifoons met klasse C zijn onder andere de Shipmate RS8300 en de Icom M58.

Klasse F

De markt speelde snel in op deze nieuwe wetgeving en kwam met klasse F op de markt. Eigenlijk hetzelfde systeem als klasse C maar nu met een lampje wat gaat branden als er iemand een bevestiging verzend. Ook dit is uiteraard een minimaal DSC systeem wat net aan de eisen voldoet. Een groot nadeel van Klasse F systeem is net als bij klasse C geen luisterwacht ontvanger om andere in noodverkerende schepen te kunnen ontvangen. De bekendste Klasse F marifoon is de Icom M59.

Klasse D

Specifiek voor jachten is het klasse D systeem op de markt gebracht. De klasse D marifoon verzendt 4 verschillende nood berichten en beschikt tevens over een aparte kanaal 70 luisterwacht ontvanger.
Een groot nadeel van de meeste klasse D marifoons is het kleine display waarop nogal wat tekst gescrold moet worden.
Tevens zijn onze bevindingen dat de klasse D marifoons van een wat mindere kwaliteit zijn vanwege het feit dat deze marifoons alleen op jachten gebruikt mogen worden. Voordeel blijft natuurlijk wel de betaalbaarheid. Marifoons met Klasse D mogelijkheid zijn de Icom M401 en M503 met apart klasse D modem, of de Skanti P1000 = Sailor 4801, of de Furuno of de Simrad RD68 met ingebouwde DSC-modem.

Klasse A/B

Klasse A marifoons zijn De Sailor RT2048 (de bekende) met los modem RM2042, of de Shipmate RS8400 met modem of de Skanti TRP3000 met modem, of de Sailor RT5022 met ingebouwd klasse A modem. Bij de professionele DSC klasse A of B apparatuur moest men al gauw denken aan bedragen tussen €1.750,00 en €3.000,00.