DSC /GMDSS

*Maritiem Service Center A.Brand BV*****De marifoon specialist******In de vakbladen wordt onze lange naam meestal afgekort naar MSC A.Brand BV of de Marifoon specialist.

Home Dealer info Route beschrijvingen Zoekpagina MSC beroepsvaart

 

Atis inbouw/Omprog Reparatie Kanaal bezetting Zeevaart Combi Antennes Nieuw en gebruikt Nieuwe marifoon DSC /GMDSS

 

Welkom op onze GMDSS pagina, wat staat voor Global Maritiem Distress en Safity System,

Een belangrijk onderdeel van het GMDSS systeem is DSC wat  staat voor Digital Selectiv Calling.

Let op , u mag een DSC marifoon alleen in uw bezit hebben als u beschikt over het uitgebreide Marcom B Certificaat.

Als u alleen het basis certificaat heeft mag u alleen met binnenvaart marifoon zonder DSC faciliteit en met de Basel kanaal bezetting rondvaren. Let hier vooral op bij aankoop van uw marifoon.

Het GMDSS systeem heeft alleen betrekking op zeevaart, dus mensen die nooit op zee komen hoeven zich nergens druk over te maken; uw marifoon zal tot in lengte van jaren bruikbaar blijven.

Een aantal importeurs en leveranciers lieten de markt geloven dat de oude marifoon volslagen waardeloos geworden was zonder DSC en zo zijn helaas vele goede toestellen van binnenvaart jachten  vervangen door DSC marifoons.

Voor de 10% van de machtiginghouders die wel regelmatig op zee varen verandert er mogelijk in de toekomst wel een keer iets namelijk dat kanaal 16, het kustwacht noodoproep kanaal, gaat verdwijnen. Er is dan alleen nog maar een mogelijkheid om langs digitale weg noodoproepen te verzenden en wel op kanaal 70. Invoering van DSC is inmiddels voor het  twaalfde jaar uitgesteld dus maak u voorlopig niet te druk.

Vergeet ook niet dat u DSC in het rijtje van het reddingsvlot moeten plaatsen omdat u het alleen zult gebruiken als er echt ernstige calamiteiten aan boord zijn. Blijft natuurlijk wel staan dat het systeem dan wel moet werken.

DSC /GMDSS

Maar wat te doen zonder DSC? 

Onze kustgebieden zijn bijna allemaal ingedeeld in sectorgebieden met een verkeers begeleidingsysteem. 

Als u echt in nood bent en u roept het sector kanaal aan, dan moet het toch raar gaan als er geen hulp geboden wordt. 

Op open zee wordt het uiteraard wel een ander verhaal. Vergeet niet dat als u 35 mijl uit de kust bent er  geen kustwachtstation meer is die u nog  kan ontvangen en zo bent u dus altijd aangewezen op hulp van andere schepen die binnen uw 35 mijlszone varen of u activeert de Epirb.

Zo zal elke schipper voor zich moeten bepalen of DSC noodzakelijk is op zijn of haar schip.

Vaart u alleen langs de kusten dan blijft u bijna altijd binnen het bereik van de verkeers begeleidingssystemen, zij het wel dat uw marifoon met 25 watt zendvermogen is uitgerust.

Dit hoog vermogen is in de nieuwe binnenvaart Basel bezetting overigens ook prima geregeld.

WAT HOUD DSC IN; 

Stel u bent zinkende en u drukt op de SOS knop. Vanaf dat moment schakelt een DSC marifoon over naar kanaal 70 en verzend daar een hoop digitaal gekraak wat door een  DSC modem vertaald wordt in  "Help ik ben in nood ,mijn GMDSS nummer is 2448756780, mijn positie is {GPS positie uit de GPS ontvanger} de tijd is.  Het GMDSS nummer is opgebouwd uit 244 voor Nederland, 875678 is een unieke identificatie nummer wat uitgegeven wordt door de rijksdienst en altijd een 0 als afsluiting heeft

Op alle schepen binnen de 35 mijlszone, die uitgerust zijn met een DSC ontvanger {klasse D of A/B}, zal de marifoon nu gaan piepen en zal de noodoproep op het display verschijnen.

Vervolgens kan een ontvangstbevestiging verzonden worden en eventueel kan het signaal heruitgezonden worden {gerelayeerd} zodat het mogelijk toch bij een kustwachtstation terecht komt. 

Als er geen reactie komt van een kustwachtstation is het schip verplicht een bevestiging te verzenden en hulp te bieden.

Verdere communicatie gaat dan meestal mondeling verder op kanaal 16 zodat de DSC frequentie weer vrij komt.

In theorie een prachtig systeem als het allemaal zo zou werken, maar helaas zit er een flinke kink in de kabel.

DSC apparatuur wordt  namelijk geleverd in verschillende klasseringen :

Klasse C 

Basis Certificaat

1 type bericht SOS geen ontvangst op kan 70 GPS positie via GPS  Geen bevestiging hard duimen 
Klasse F

Marcom B verplicht

1 type bericht SOS beperkt ontvangst op kan 70 via een lampje  GPS positie via GPS  beperkte bevestiging, lampje iets minder hard duimen 
Klasse D

Marcom B verplicht

4 type berichten SOS eigen ontvanger op kan 70 beperkte display GPS positie via GPS  Volledige bevestiging op  scroll display Werkt goed alleen voor jachten toegelaten
Klasse A/B

Marcom B verplicht

Als D maar ook vrije berichten op andere kanalen eigen ontvanger op kan 70 grote display GPS positie via GPS Volledige bevestiging op duidelijk display Professioneel incl. wereldwijd bellen en selectief calling op alle kanalen 

In de eerste DSC marifoons werd altijd klasse C ingebouwd omdat dat in de praktijk bijna niks extra kostte en het goed verkocht. 

Via een kleine software truck verzond de reeds gemonteerde Atis unit 1 type DSC bericht en wel SOS ik ben in nood, GPS input er aan en klaar is Kees, DSC!!!

Het grote nadeel  van het klasse C-systeem is dat er geen luisterwacht gehouden kan waardoor u  dus nooit de oproep van uw buurman die in nood is kunt ontvangen. Tevens kunt u zelf geen  antwoord ontvangen op uw eigen noodoproep. 

Daarnaast was het systeem veel te makkelijk te activeren waardoor vele valse noodoproepen verzonden werden welke nooit geverifieerd konden worden omdat het systeem niks terug kon ontvangen.

Al snel werd door een IMO besluit {het Europees overkoepelend orgaan}het klasse C systeem verboden maar door grote inspanning van een aantal importeurs mocht de apparatuur nog wel uitverkocht worden, en hoefde reeds verkochte DSC systemen niet verwijderd te worden.

Marifoons met klasse C zijn onder andere de Shipmate RS8300 en de Icom M58.

De markt speelde snel in op deze nieuwe wetgeving en kwam  met klasse F op de markt.  Eigenlijk hetzelfde systeem als klasse C maar nu met een lampje wat gaat branden als er iemand een bevestiging verzend.  Ook dit is uiteraard een minimaal DSC systeem wat net aan de eisen voldoet.  

Een groot nadeel van Klasse F  systeem is net als bij klasse C geen luisterwacht ontvanger om andere in noodverkerende schepen te kunnen ontvangen.         

Helaas is zo'n 80 % van de DSC apparatuur klasse C of F uitgevoerd omdat deze apparatuur nog een beetje betaalbaar was en er nog geen klasse D apparatuur was.

Bij de professionele DSC klasse A of  B apparatuur moest men al gauw denken aan bedragen tussen 1.750,00 en 3.000,00. 

De bekendste Klasse F marifoon is de Icom M59.

Sinds enkele  jaren  is er nu specifiek voor jachten het klasse D systeem op de markt gebracht.

De klasse D marifoon verzendt 4 verschillende nood berichten en beschikt tevens over een aparte kanaal 70 luisterwacht ontvanger.

Een groot nadeel van de meeste klasse D marifoons is het kleine display waarop nogal wat tekst gescrold moet worden.

Tevens zijn onze bevindingen dat de klasse D marifoons van een wat mindere kwaliteit zijn vanwege het feit dat deze marifoons alleen op jachten gebruikt mogen worden. Voordeel blijft natuurlijk wel de betaalbaarheid.

Marifoons met Klasse D mogelijkheid zijn de Icom M401 en M503 met apart klasse D modem, of de Skanti P1000 = Sailor 4801, of de  Furuno of de  Simrad  RD68 met ingebouwde DSC-modem.

Klasse A marifoons zijn De Sailor  RT2048 {de bekende} met los modem RM2042,  of de Shipmate RS8400 met modem of de Skanti TRP3000 met modem, of deSailor RT5022 met ingebouwd klasse A modem.    

Mogelijkheden voor ombouw

Wij kunnen bestaande marifoons tot nu toe uitsluitend ombouwen middels een los DSC klasse A modem.

Dit modem kunnen wij aan elke bestaande marifoon koppelen maar kost wel ongeveer 1.500,00 dit i.v.m. de hoge A klassering.

Wij zijn intern nog steeds druk aan het kijken naar een betaalbare oplossingen met een D modem maar tot nu toe zonder resultaat.

Wij zijn in 1998  bezig geweest met de ontwikkeling van een eigen modem maar door het voortdurend uitstellen van DSC hebben wij dit project voorlopig in de vriezer geschoven.  Eerst 2005 maar eens afwachten.

Met namen door de verkoop van grote hoeveelheden klasse C en F marifoons welke geen luisterwacht kunnen onderhouden denken wij dat er in 2005 al snel gevaarlijke situaties zullen ontstaan waarbij waarschijnlijk eerst weer slachtoffers zullen moeten vallen voor het systeem weer herzien wordt.

De tijd zal het leren.

Wij houden u op de hoogte.

horizontal rule

Contactgegevens   

Momenteel is geen enkele vorm van wachten of 1 uur service mogelijk

Doorlooptijd 4 a 5 dagen.

Maritiem Service Center A.Brand BV is geopend van:

Maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Om te voorkomen dat u voor een gesloten deur staat raden wij u aan  te bellen voor u naar ons toekomt.

Ons bedrijf is gevestigd op de Zeilklipper Willy (ontwikkeling en administratie)  en de groene Tjalk Eendracht werkplaats

De  schepen liggen  in de Parkhaven in het buitengebied Middelharnis halverwege het kanaal. 

Oosthavendijk 15  3241 LK  Middelharnis.   Belangrijk lees ROUTE BESCHRIJVING

Het beste kunt u apparatuur  naar ons opsturen.

Wij sturen of mailen de rekening naar u toe en na betaling sturen wij uw apparatuur zo snel mogelijk weer retour.

Vergeet niet uw Email adres te vermelden.

Verzendkosten voor de meeste pakketen tot 10 kg is 10,50 euro.

Telefoon:  0651-785819   Ma tm Vrijdag 9.00 tot 1700 uur

Postadres:  MSC A.Brand bv   Oosthavendijk 15  3241 LK  Middelharnis

 everingsvoorwaarden :>>>

E-mail:        info@atis-brand.com                   {GA NAAR START }        

Aan onze internet pagina's kunnen geen rechten ontleend worden.